Wererat


  • Monster
  • 300
  • 56,372,627
  • 500,000
  • Melee attack
  • 835,546
  • 518,095
  • 25,797
  • 50,000
  • 2,856